Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 7.2.2021

Rekisterinpitäjä ja ja sen yhteystiedot

Tmi Puisto-Online
Toukolantie 3 as 8
76850 Naarajärvi

Mitä tietoja minusta kerätään?
Puisto24.fi-svustolle tallennetaan tarivttavat tiedot palvelun käyttöä varten.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteen hoitamiseen


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakkaan oikeudet Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus

Päivitetty: 7.2.2021